Støtte til energitiltak i bygg og eigedom

Enova støttar ulike ledd av byggjenæringa for å realisere det store potensialet for energikutt i bygg. Enova støttar både konseptutgreiing, løysingar i energitenestemarknaden og utvikling av framtidsretta teknologi og løysingar.


Støtteprogram:

  • Konseptutgreiing for innovative energi- og klimaløysingar i bygg, område og energisystem
  • Innovative løysingar i energitenestemarknaden for bygg
  • Introduksjon av ny teknologi i bygg og område
  • Kommersiell utprøving av innovativ byggteknologi
  • Beste tilgjengelege teknologi i eksisterande bygg
  • Helskapleg kartlegging av bygg
  • Program for varmesentralar
  • Storskala demonstrasjon av framtidas energisystem

 

Enova om støtte til energitiltak i bygg og eiendom

Enova - Senter for søknad og rapportering

Åpne kontaktskjema