Støtte til energisystem

Enova støttar innovative løysingar for eit fleksibelt energisystem. Det kan gjevast støtte til demonstrasjon, pilotering, konseptutgreiing og fjernvarme og fjernkjøling.


  • Storskala demonstrasjon av framtidas energisystem
  • Fjernvarme og fjernkjøling
  • Pilotering av ny energi- og klimateknologi
  • Fullskala innovativ energi- og klimateknologi
  • Demonstrasjon av ny energi- og klimateknologi
  • Konseptutgreiing for innovative energi- og klimaløysingar i bygg, område og energisystem.

 

Enova om støtte til energisystem

Enova - Senter for søknad og rapportering

Åpne kontaktskjema