Støtte til energisystem

Enova støtter innovative løsninger for et fleksibelt energisystem. Det kan gis støtte til demonstrasjon, pilotering, konseptutredning og fjernvarme og fjernkjøling.


Støtteprogram:

  • Storskala demonstrasjon av fremtidens energisystem
  • Fjernvarme og fjernkjøling
  • Pilotering av ny energi- og klimateknologi
  • Fullskala innovativ energi- og klimateknologi
  • Demonstrasjon av ny energi- og klimateknologi
  • Konseptutredning for innovative energi- og klimaløsninger i bygg, områder og energisystem.

Enova - Senter for søknad og rapportering

 

Open contact form