Produksjonstilskot - nyheit- og aktualitetsmedium

Tilskotet er retta mot økonomisk vanskelegstilte medium og medium med små opplag.


Produksjonstilskot til nyheits- og aktualitetsmedium skal føre til eit mangfald av nyheits- og aktualitetsmedium over heile landet.

Tilskotsordninga er plattformnøytral og likestiller papiropplag og digitalt opplag.

Forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier

Medietilsynet om stønader


 

Åpne kontaktskjema