High Potential Opportunities (HPO)

HPO er eit eksportprogram der konkret etterspurnad i andre land styrer eksportsatssingene. Innovasjon Noreg og heile «Team Norway» hjelper norske bedrifter med å vinna store internasjonale kommersielle kontraktar på over 500 millionar.


Det er konkret etterspurnad i andre land som styrer eksportsatsingane i HPO.Saman med Team Norway, det vil seie verkemiddelapparatet, departement, ambassadar, næringsklyngjer og næringsorganisasjonar, har Innovasjon Noreg si sentral rolle i å finne, validere, setje i verk og koordinere offentlege aktørar si støtte og assistanse i dette eksportprogrammet.

Innovasjon Noreg om High Potential Opportunities (HPO)

Åpne kontaktskjema