Global Gateways by Innovation Norway

Innovasjon Noreg tilbyr tett oppfølging gjennom eksportprosessen, hjelper å redusere risiko og sikre raskare tilgang til nye marknader.


Programmet passar for bedrifter som har eit stort marknadspotensial, skalerbare forretningsmodellar, gjennomføringsevne og vekstambisjonar. Storleiken på bedrifta, at økonomien er robust og konkurranseevne er avgjerande faktorar for ei eventuell deltaking i programmet.

Innovasjon Noreg om Global Gateways by Innovation Norway

Åpne kontaktskjema