Global Gateways by Innovation Norway

Skal bedrifta di i gang med større internasjonal satsing? Gjennom programmet Global Gateways tilbyr Innovasjon Noreg tett oppfølging gjennom heile eksportprosessen. Innovasjon Noreg hjelper å redusera risiko og sikra raskare tilgang til nye marknader.


Programmet passar for bedrifter som har eit stort marknadspotensial, skalerbare forretningsmodellar, gjennomføringsevne og vekstambisjonar. Storleiken på bedrifta, at økonomien er robust og konkurranseevne er avgjerande faktorar for ei eventuell deltaking i programmet.

Innovasjon Noreg om Global Gateways by Innovation Norway

Åpne kontaktskjema