Siva - eigarskap i innovasjonsselskap

Eigarskap i innovasjonsselskap er eitt av Siva sine verkemiddel for å leggje til rette for etablering og utvikling av bedrifter i nærings- og kunnskapsmiljø, og kople desse saman i regionale, nasjonale og internasjonale nettverk.


Gjennom Siva sitt eigarskap er dei ulike innovasjonsselskapa bundne saman i ein nasjonal struktur, der kompetanse og nettverk kan delast.

Dette gjer det mogleg å distribuere støtte til næringslivet i landet på ein effektiv måte. Siva er ein aktiv eigar som tilrettelegg for at innovasjonsselskapa utnyttar potensiala sine og er pådrivarar for nyskaping i regionen sin.

Siva - eigarskap i innovasjonsselskap

Åpne kontaktskjema