Siva - eierskap i innovasjonsselskap

Eierskap i innovasjonsselskaper er ett av Sivas virkemidler for å legge til rette for etablering og utvikling av bedrifter i nærings- og kunnskapsmiljøer, og koble disse sammen i regionale, nasjonale og internasjonale nettverk.


Gjennom Sivas eierskap er de ulike innovasjonsselskapene bundet sammen i en nasjonal struktur, hvor kompetanse og nettverk kan deles. Denne gjør det mulig å distribuere støtte til næringslivet i landet på en effektiv måte.

Siva er en aktiv eier som tilrettelegger for at innovasjonsselskapene utnytter sitt potensial og er pådrivere for nyskaping i sin region.

Open contact form