EU-rådgjeving

EU-rådgivingsnettverket Enterprise Europe Network (EEN) hjelper deg med å finne marknadsmoglegheiter, teknologiar, prosjekt og partnarar i utlandet.


I samarbeid med EENs kontor i heile verda hjelper Innovasjon Noreg bedrifta di med:

  • Finne nye teknologiar i utlandet
  • Tilby teknologien og produkta dykkar til utanlandske samarbeidspartnarar
  • Finne utanlandske samarbeidspartnarar (leverandørar, agentar, forhandlarar, distributørar, underleverandørar mv.)
  • Få informasjon og rettleiing om finansieringsmoglegheiter i EU
  • Få informasjon om utanlandske marknader og moglegheiter, produktmerking- og krav (som CE-merking)
  • Få svar på EU-reglar, lovgjeving og standardar

Enterprise Europe Network om EU-rådgjeving

På Innovasjon Noreg sitt kompetansesenter kan du ta digitale kurs på eiga hand når det passar deg, sjå analysar og få marknadsinnsikt som kan hjelpe bedrifta di til å lukkast med eksport og internasjonal satsing. Kursa er gratis.

Innovasjon Noreg – kompetansesenter

Åpne kontaktskjema