Oppstartsrettleiar for enkeltpersonføretak

Veit du kva som skal til for å lukkast og kva det krev av deg? Oppstartsrettleiaren skal bidra til å forberede deg på kva det inneber å ha eit enkeltpersonføretak. Rettleiaren gir deg informasjon om kva du bør tenke på og korleis du bør gå fram.


Logg inn og start oppstartsrettleiaren

Vel du å logge inn før du startar rettleiaren kan du lagre og endre svara du har gitt. Opplysningane du legg inn er berre tilgjengelege for deg.

Logg inn

Start oppstartsrettleiaren

Du kan velja å gå gjennom rettleiaren utan å logga inn og lagre opplysningane.

Start rettleiaren
Åpne kontaktskjema