Skjemaet blir nytta ved byte av bank for kapitalkonto i samband med forvaltning av midlar i verjemålsforvaltninga.

Start teneste

Om denne tenesta

Skjema blir brukt ved ønske om å byte bank for midlar ståande på kapitalkonto i samband med verjemål.

Skjema kan nyttast av verjer. Skjemaet kan sendast inn av person eller verksemd. Skjemaet krev innlogging med tryggingsnivå 3 eller høgare.

Trenger du hjelp?

Ved faglige spørsmål, finn riktig kontaktperson i lokal vergemålsmyndighet.

Åpne kontaktskjema