Næringsoppgåve for biletkunstnar (RF-1242) Vedlegg

Skjemaet utgår frå og med skattemeldinga for 2022


Om vedleggskjemaet

Du har same frist for å levere RF-1242 som skattemeldinga for formue- og inntektsskatt eller selskapsmeldinga.

Skal berre brukast av biletkunstnarar som ikkje er fullt rekneskapspliktige etter lov om årsrekneskap mv. av 17. juli 1998 §1-2 første ledd.

Du vil ha tilgang til dette skjemaet om du har tilgang til hovudskjemaet dette skjemaet er eit vedleggsskjema til.

Dette vedleggsskjemaet kan du leggje ved følgjande skjema :

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema