Bruk dette skjemaet dersom du skal bestille og betale for WIPO DAS-kode eller prioritetsdokument av søknader til Patentstyret i varemerke-, design- og patentsaker. Du kan og bestille stadfesta kopi i varemerke- og designsaker.
Vi gjer samtidig merksam på at saksdokument frå og med 1. april 2012 finst gratis på nettsidene våre i alle allment tilgjengelege saker.
Ønskjer du kopi av desse, kan du ta kontakt på post@patentstyret.no.

Start teneste

Om denne tenesta

Du kan levere skjemaet som privatperson eller på vegner av ein organisasjon. Dersom du ønskjer å representere ein organisasjon, treng du Altinn-rolla Patent, varemerke og design.

Korleis gje rettar til andre

Betaling og kvittering
Du må betale bestillinga med Visa, MasterCard eller BankAxess ved levering. Kvittering for betalinga finn du på Altinn si kvitteringside som kjem opp når du har levert søknaden. Der kan du også velje å få kvitteringa tilsend på e-post eller du kan laste den ned til din eigen PC.

Treng du hjelp?

Kundesenteret i Patentstyret kan svare på fagleg relaterte spørsmål.
Telefon: +47 22 38 73 00 
E-post: post@patentstyret.no

Tilgjengelegheitserklæring

Åpne kontaktskjema