Skjemaet benyttes i forbindelse med søknad om tilskudd til siidaandeler og reinlag.

Landbruksdirektoratets personvernerklæring

Start teneste

Ved innlogging: Hvis du er siidaandelsleder velger du ditt fødselsnummer. Reinlag velger sitt organisasjonsnummer.

Om denne tenesta

Ved årlig søknad om tilskudd til siidaandeler og reinlag. Søknadsfristen er 31. mai.

Det er leder av siidaandelen eller reinlag som kan søke tilskudd. Ved felles siidaandel kan en av lederne logge inn og sende søknaden på vegne av siidaandelen. Den andre lederen får automatisk tilsendt kvittering av søknaden i meldingsinnboksen i Altinn.

Opplysningene som fylles ut i skjemaet blir brukt som grunnlag for å betale ut tilskudd til siidaandeler og reinlag som driver reindrift i tråd med forskrift om tilskudd til siidaandeler og reinlag.

  • Etter innlogging kan du bytte språk mellom bokmål, nordsamisk og sørsamisk.
  • Det kan gjøres endringer i søknaden helt frem til søknadsfristen.
Åpne kontaktskjema