Du skal bruke denne tjeneste når du skal opprette søknad om erstatning, ettersende dokumenter eller søke om delutbetalinger gjennom delsøknader.

Virksomhet som driver med svineproduksjon og har fått påvist MRSA og fått pålegg om nedslakting av svinebesetningen, har rett til å søke om økonomisk kompensasjon for produksjonstap.

Søknadsfristen er senest 6 måneder etter vedtak om pålegg.

Landbruksdirektoratets personvernerklæring

Start teneste
Åpne kontaktskjema