Skjemaet benyttes i forbindelse med månedlig rapportering om slaktet rein og lagerbeholdning, til Landbruksdirektoratet.

Start teneste

Om denne tenesta

Den som første gang kjøper råvaren fra reineier må rapportere om slaktet rein og lagerbeholdning til Landbruksdirektoratet.

Den som rapporterer om slaktet rein, kan også søke om tilskudd til rapportering og tilskudd til frakt av rein i forbindelse med slakting.

Slaktejournalen kan sendes inn med all informasjon i én omgang senest to uker etter utgangen av måneden slaktingen er gjennomført, eller du kan sende inn i inntil tre omganger:

  1. Slaktejournal (uten pris og eierinformasjon) må lastes opp senest to uker etter utgangen av måneden slaktingen er gjennomført.
  2. Prisrapportering inkludert reineiers fødselsnummer må lastes opp senest to måneder etter utgangen av måneden slaktingen er gjennomført. Rapporteringsfrist for slakting i mars er 30. april.
  3. Rapportering av frakteopplysninger må lastes opp senest tre måneder etter at fraktoppdraget er utført.

Lagerbeholdning skal rapporteres senest innen to uker etter utgangen av måneden slakting er gjennomført. Dersom du har lager i måneder det ikke slaktes, skal dette også rapporteres.

Åpne kontaktskjema