Tjenesten benyttes dersom du ønsker å komme i kontakt med Pasient- og brukerombudet.

Start teneste

Om denne tenesta

Du kan bruke skjemaet for å sende inn personsensitive opplysninger.

Privatpersoner som ønsker kontakt med Pasient- og brukerombudet.

Du kan legge til vedlegg om du ønsker det.

Du kan bruke skjema for å opprette kontakt med Pasient- og brukerombudet. Du kan også sende inn informasjon i din sak hos Pasient- og brukerombudet.

Kontaktinformasjon

Telefon faglig brukerstotte: +47 40 50 16 00
E-post: faglig brukerstotte: post@pasientogbrukerombudet.no

 

Åpne kontaktskjema