Skjemaet er aktuelt for privatpraktiserende leger, tannleger, tannpleiere, fysioterapeuter, psykologer, kiropraktorer, logopeder/audiopedagoger, ortoptister, rideterapeuter og jordmødre.

Start teneste

Om denne tenesta

Frist:
Ingen frister

Feilinnsending
:
Hvordan endre dersom du har levert skjema med feil opplysninger? Dersom du har oppgitt feil opplysninger i skjemaet du sendte inn, kan du rette opp ved å fylle ut nytt skjema og sende inn til Helfo via Altinn. Dersom feilen bare gjelder kontaktinformasjon eller bankkontonummer, kan du i det nye skjemaet huke av for endring og bare fylle inn korrigerte opplysninger. Er det andre opplysninger som er feil, må du fylle ut hele skjemaet på nytt med korrekte opplysninger.

Skjemaet er aktuelt for privatpraktiserende leger, tannleger, tannpleiere, fysioterapeuter, psykologer, kiropraktorer, logopeder/audiopedagoger, ortoptister, rideterapeuter og jordmødre.

Tilgjengelig for alle

Tjenesten krever sikkerhetsnivå 4

Krav til dokumentasjon er forskjellig fra fagområde til fagområde. I steg for steg veiviseren på helfo.no (https://helfo.no/avtale/innga-avtale) vil du se hvilken dokumentasjon du må ha klar før du går inn i skjemaet.

Folketrygdlovens § 22-2 Utbetaling ved direkte oppgjør https://lovdata.no/nav/folketrygdloven/kap22

Kontaktinformasjon

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

E-post: post@helfo.no

Telefon: 23 32 70 40

Åpne kontaktskjema