Autoriserte rekneskapsførarar som ønsker å slette sin personlege konsesjon nyttar dette skjemaet.

Start teneste

Om denne tenesta

Lov om autorisasjon av regnskapsførere

Skjemaet gjeld for autoriserte rekneskapsførarar som ynskjer å slette sin personlege autorisasjon.

Spørsmål om skjemaet?

Ved spørsmål om skjemaet, kontakt
Marianne Lenes, E-post: mal@finanstilsynet.no, Telefon: 22 93 97 94
Unn Hedvig Årskaug, E-post: uha@finanstilsynet.no, Telefon: 22 93 97 34

Åpne kontaktskjema