Om denne tenesta

Skjemaet skal sendes inn 2 måneder og 10 dager etter periodens utløp.

Selskap som har områdekonsesjon og som tariferer for uttak av elektrisk energi fra distribusjonsnettet.

Innrapporteringen benyttes til beregning av størrelse på innbetalingen av påslaget av nettariffen til Energifondet.

Åpne kontaktskjema