Her kan du registrere foreiningar, stiftingar og aksjeselskap i Frivilligregisteret.

Start teneste

Om denne tenesta

Tenesta kan brukast av alle privatpersonar, men krev at du loggar inn med ID-porten (sikkerheitsnivå 3 eller høgare).

Denne tenesta kan du bruke for å melde opplysningar til Einingsregisteret, Føretaksregisteret, Frivilligregisteret, NAV Aa-registeret, Verksemds- og føretaksregisteret hos SSB, Stiftingsregisteret og Skattedirektoratet sitt register over skattytarar.

Skjemaet er berre tilgjengeleg på bokmål.

Signering

Når du skal signere meldinga, vil du motta ei signeringsoppgåve i meldingsboksen din i Altinn. Meldinga blir ikkje send til behandling før alle har signert. Meir om signering.

For å signere på vegne av ei verksemd, trend du Altinn-rolla Signerar av Samordna registermelding. Du kan sjå kva roller du har for ein aktør på sida Profil, Skjema og tenester du har rett til. Om du ikkje har denne rolla, må du få nokon til å delegere rolla «Signerar av Samordna registermelding» til deg.

Opplysninger som ikke kan meldes

Sjå avgrensingar/opplysningar som ikkje kan meldast elektronisk.

Personvern

Brønnøysundregistra si personvernerklæring.

Trenger du hjelp?

Kontakt brukerveiledning ved Brønnøysundregistrene
Tlf 75 00 75 00

Åpne kontaktskjema