Dei fleste skjema har ein enkeltteneste med same namn som skjemaet. Ein enkeltteneste gjer kun tilgang til eit spesifikt skjema.

Du kan også bli tildelt ei rolla, som inneheld mange enkelttenestar. På skjemasiden under "Om denne tenesta" kan du finne ut kva for ei rolla som kreves for dette skjemaet. (Ver oppmerksom på at ei rolla gjer tilgong til svært mange skjema.)


Åpne kontaktskjema