Det er tre måtar å lagre skjema på:

  • Byta mellom sidane i skjemaet (førre/neste)
  • Trykke på nokon av funksjonane i skjemaet. Når ein gjer det slik, mellomlagres det man har registrert. 
  • Vel til innboks

 

Skal ein skrive mye (dvs. lenge - meir enn ca 20 min) i eit felt, bør det skrivast på førehand og limast inn i feltet, eller leggjast til som vedlegg. 


Åpne kontaktskjema