Når du vel Vidare til innsending kjem du til neste steg i prosessen. Øvst på siden ser du kva for eit steg du er i. Nedst på siden har du valet Tilbake til utfylling på venstre side og Signer og send inn på høgre side. 

Dersom du skulle oppdaga feil i utfyllingen, kan du i dette steget sende skjemaet tilbake til utfylling. 

Du signerar og sendar inn skjemaet ved å klikke på knappen Signer og send inn / Send inn.


Åpne kontaktskjema