Når du har signert og sendt inn eit skjema, får du ei kvittering. Kvitteringen ligg under innboks → arkiv. Kvitteringen inneheld ein referansenummer (startar med AR..) og ein utskriftversjon av innsendt tjeneste. 

Når skjemaet er sendt inn, sendast det til etaten som skal behandle skjemaet. 

Kvitteringen ligg under innboks arkiv.


Åpne kontaktskjema