Rollen er forhåndstildelt til følgende eksterne roller:

 • Bestyrende reder
 • Bostyrer
 • Daglig leder
 • Deltaker DA/ANS
 • Forretningsfører
 • Innehaver
 • Komplementar
 • Kontaktperson i kommune
 • Kontaktperson i administrativ enhet i offentlig sektor (ADOS)
 • Kontaktperson (øvrige enheter bl. a organisasjonsledd) *
 • Nestleder *
 • Norsk representant for utenlandsk enhet
 • Sameiere (registrert hos Skatteetaten)
 • Styremedlem *
 • Styrets leder

* Disse eksterne rollene er ikke forhåndstildelt noen av rollene Tilgangsstyring eller Klientadministrator, som kreves for å kunne delegere videre.


Åpne kontaktskjema