For å kunne bruke denne innloggingsmetoden, må du først lage en ny bruker. Dette gjør du ved å velge Logg inn → Gå videre til flere innloggingsmetoder → Innlogging uten fødselsnummer/D-nummer og velg Lag ny bruker.

Når du oppretter brukeren vil du få en e-post fra Altinn med brukernavnet du har valgt. Trenger du på et senere tidspunkt å få et nytt passord må du ha dette brukernavnet. 

Kun et fåtall tjenester er tilgjengelig via denne innloggingsmetoden og det er ikke mulig å få tildelt roller til en bruker uten fødselsnummer/d-nummer i Altinn.


Åpne kontaktskjema