Tilskuddsordninger fra Vestnorsk filmsenter

Vestnorsk filmsenter satser på lokale filmskapere og skal bidra til å bygge en bærekraftig filmbransje. Vestnorsk filmsenter skal sikre at film av høy kunstnerisk kvalitet blir produsert i regionen og skal bidra til at filmer fra Vestlandet kommer ut i verden.


Med Vestlandet forstås fylkene Møre og Romsdal og Vestland. Prosjekter kan bli vurdert individuelt dersom de har en tydelig forankring i regionen.

Hva kan du søke støtte til?

 • utvikling og produksjon kortfilm
 • utvikling og produksjon dokumentarfilm – enkeltstående og serier
 • samproduksjoner – produksjon
 • utvikling spillefilm, serier og spill
 • kompetansehevende og bransjeutviklende tiltak
 • talentutvikling
 • filmkulturelle tiltak

Hvem kan søke?

 • søker må ha audiovisuell produksjon som sitt hovedformål
 • og være registrert i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret
 • og ha kontoradresse på Vestlandet, og skatter til kommune på Vestlandet
 • søker kan ikke eies helt eller delvis av et kringkastingsselskap


Vestnorsk filmsenter gir støtte til kort- og dokumentarfilmprosjekter, bransjehevende tiltak, utvikling av langfilm og tv-serier, manusveiledning og interaktive produksjoner for barn og unge. 

Tilskudd gis for øvrig i samsvar med forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner.

Tilskudd gis etter søknad. Det er normalt 5 søknadsfrister i året for tilskudd til filmprosjekter. Disse kunngjøres på Vestnorsk filmsenters nettsider. Det er 4-6 ukers behandlingstid på innsendte søknader.

Open contact form