Tilskudd etter klimabetingede skader

Du kan ha rett til tilskudd dersom ditt jord- og hagebruksforetak har hatt økonomisk tap i plante- eller honningproduksjon.


Et vilkår er at svikten skyldes klimatiske forhold som det ikke er mulig å sikre seg mot.

Tilskuddsordningene er:

  • Tilskudd ved produksjonssvikt
  • Tilskudd ved svikt i honningproduksjon


Bare tap som foretaket ikke kan forsikre seg mot, dekkes. Foretaket må drive faglig forsvarlig, og forebygge og begrense skadene.

Open contact form