Siva inkubatorer

En inkubator er et innovasjonsselskap, eller del av et innovasjonsselskap. Disse skal bidra til etablering og utvikling av nye bærekraftige vekstbedrifter og skape vekst i etablert næringsliv gjennom å tilby og tilgjengeliggjøre rådgiving innenfor forretningsutvikling og kommersialisering til en subsidiert kostnad.


De tilbyr et faglig og sosialt miljø hvor gründere, bedrifter, akademia, FoU-miljøer, investorer og andre kobles sammen.

Visjon er å utvikle fremtidens bærekraftige vekstbedrifter.

Hovedmålsettingen til inkubasjonsprogrammet er økt nasjonal verdiskaping gjennom effektivt å identifisere, videreutvikle og kommersialisere gode idéer til nye vekstbedrifter, og utløse vekst i etablerte virksomheter.

Sivas inkubasjonsprogram er tiårige programmer. I januar 2023 startet en ny, tiårig programperiode. Bærekraftig omstilling, digitalisering, vekst og økt eksport er sentrale stikkord i Sivas nye programmer.

Siva - programbeskrivelse inkubator

Open contact form