PILOT-E

PILOT-E utlyser midler til prosjekter innen miljøvennlig energiteknologi for å få frem nye og konkurransedyktige bedrifter på området.


PILOT-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova.

Målet med ordningen er at helt nye produkter og tjenester innen miljøvennlig energiteknologi skal bli utviklet og tatt i bruk for å bidra til utslippskutt både i Norge og internasjonalt.

PILOT-E samkjører de tilgjengelige finansieringstilbudene i virkemiddelapparatet og innebærer høyere forutsigbarhet for støtte, tettere oppfølging og sterkere koordinering.

PILOT-E vil følge opp aktørene gjennom hele teknologiutviklingsløpet - fra idé til marked. Finansieringen skal redusere usikkerhet for bedrifter og gi dem bedre grunnlag for å planlegge - og dermed nå helt frem til markedet med nye løsninger.

Open contact form