NORLAs tilskuddsordninger

NORLA tilbyr en rekke tilskuddsordninger som skal stimulere til oversettelser av norske skjønn- og faglitterære verk.


Hva kan du søke støtte til?

For oversettere

Oversettere kan bland annet søke på tilskudd til prøveoversettelser, formidlingstilskudd, reisetilskudd og mentorordning. De har også tilskuddsordninger for kompetanseheving for oversettere. Søknadsfristen for de fleste tilskuddsordningene er løpende.

For agenter og forlag

Agenter og forlag som jobber med oversettelser av norsk litteratur, kan søke på blant annet tilskudd til oversettelse av skjønn- og faglitteratur, mellom nordiske språk, dramatikk, antologier, tidsskrifter og prøveoversettelser. Søknadsfristen for de fleste tilskuddsordningene er løpende.

For arrangører

Arrangører av festivaler og konferanser kan søke om støtte til å invitere norske forfattere og forelesere til sine arrangementer. Dette gjelder også universiteter som underviser i norskfaglige emner. Via UDs Land i sør-prosjekt er særskilte midler også satt av til videreutvikling av samarbeidet mellom litteraturmiljøene i Norge og i land i sør. Søknadsfristen for de fleste tilskuddsordningene er løpende.

Hvem kan søke?

Norske og utenlandske forfattere, agenter, forlag og arrangører som jobber med oversettelse av norsk litteratur er i målgruppene for tilskuddordningene.

Open contact form