Nordisk medfinansiering til investeringer med miljøeffekt i Russland og Øst-Europa

NEFCO støtter opp under implementering av miljøvennlige tiltak i naboregionen.


Prioritet gis til investeringer som har positive virkninger over grensene til den nordiske regionen. Prosjekter må være finansielt levedyktige og i første instans være basert på samarbeide mellom lokal og nordisk partner. Det overordnede målet til NEFCO er å bidra til reduksjon av forurensinger og forbedre energi og ressurseffektivitet.

Hva kan du søke støtte til:

NEFCO tilbyr finansiering i form av egenkapital, lån, garantier og andre finansieringsformer, slik som konvertible lån til markedsbetingelser. NEFCO tilbyr normalt rundt 25-35% av total finansiering. Typiske prosjekter som mottar finansiering kan være grønne investeringer i bygninger, maskiner, utstyr eller teknologi som trengs for produksjon eller næringsutvikling i prosjektlandet.

Finansieringen er normalt på inntil EUR 5 millioner, tilbudt som lån, subordinerte lån eller investeringer i form av egenkapital. Vi kan også tilby kjøperkreditter på inntil EUR 5 millioner for eksport av miljøvennlige, bærekraftige produkter, maskineri eller tjenester til Øst-Europa.

Hvem kan søke:

Små og mellomstore nordiske bedrifter som tilbyr bærekraftige produkter eller tjenester for investeringer i et datterselskap eller et tilknyttede selskap som vil bli etablert eller allerede opererer i et kvalifisert prosjektland.

Prosjektet må være i Russland, Ukraina, Hviterussland, Moldova, Armenia, Georgia, Polen, Estland, Latvia eller Litauen.

Det gis prioritet til prosjekter med høy demonstrasjonsverdi i prosjektlandet, og hvor prosjektets grønne løsninger har stort potensiale for oppskalering.

NEFCO om ordningen

Open contact form