Lån til vekst og internasjonalisering

En internasjonal satsing koster ofte mer og tar lenger tid enn antatt. Innovasjon Norge kan redusere den finansielle risikoen ved å lånefinansiere kostnader som bidrar til vekst og verdiskaping i Norge, slik at du får bedre muligheter til å oppnå vekst internasjonalt.


Hvem kan få lån til vekst og internasjonalisering?

Vekstfinansiering tilbys primært små og mellomstore bedrifter (SMB) som har verdiskaping og vekst i Norge, samtidig som de har vekstambisjoner internasjonalt, og er et supplement til finansiering du får gjennom banken din. Bedrifter som søker lån til vekst og internasjonalisering må ha omsetning og kunne sannsynliggjøre betjeningsevne for lånet.

Open contact form