Kompetansebygging

Design og arkitektur Norge (DOGA) avholder faglige arrangementer som skal spre kompetanse og kunnskap om design og arkitektur som verktøy for innovasjon og næringsutvikling.


DOGA tilbyr også kurs i designdrevet innovasjon.

Open contact form