Finansiering av fiskefartøy og fiskerettigheter

Innovasjon Norge kan bidra med finansiering til kjøp og bygging av fiskefartøy eller til utstyr og redskaper. De kan også hjelpe deg med finansiering av kvoter og rettigheter.


Finansiering av fiskefartøy og fiskerettigheter er forbeholdt aktive fiskere og selskap som har minimum 50 prosent aktive fiskere på eiersiden. 

Innovasjon Norge tilbyr hovedsakelig lån til investeringer i fiskeflåten, men dersom et innovativt utviklingsprosjekt inngår som del av investeringen, er det muligheter for å få finansiert deler av dette med tilskudd.

Ta kontakt med Innovasjon Norge tidlig i prosessen for å diskutere investeringsprosjektet.

Innovasjon Norge om finansiering av fiskefartøy og fiskerettigheter

Open contact form