Støtte til designdrevene innovasjonsprosjekter

Gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) gir DOGA økonomisk støtte til å involvere designere i idéfasen av et innovasjonsprosjekt.


Forutsetningene for å få støtte fra DOGAs DIP-program er at brukerne involveres i idéfasen, og at designere er med helt fra starten. Det kan søkes om støtte til å gjennomføre et DIP-prosjekt enten man driver med produkter, tjenester eller begge deler. Utviklingsfasen støttes ikke.

Hvem kan søke:

Alle private, momsregistrerte vare- og tjenesteytende foretak, organisasjoner eller institusjoner kan søke om støtte fra DIP. Enkeltpersonforetak kan ikke søke om støtte. 

Norsk design- og arkitektursenter om designdrevet innovasjonsprogram

Open contact form