Bransjetilskudd – støtteapparat scenekunst

Det overordnede formål med tilskuddsordningene er å bidra til at profesjonelle scenekunstnere og kulturaktører får økt internasjonale muligheter.


Markedsføringstiltak skal gjøre det mulig for scenekunstnere å kjøpe PR- og markedsføringstjenester fra tredjepart ved lansering og/eller visning i utlandet. Reisestøtten produsenter og managere skal bidra til at norske scenekunstnere som engasjeres i utlandet, settes i stand til å gjennomføre engasjementer.

Markedsføringstiltak

Det kan søkes støtte til kjøp av PR-tjenester ved forestillinger og lanseringer i utlandet, samt strategiske promoteringsaktiviteter for selskapets artister.

Reisestøtte produsenter og managere

Næringsrettet møtevirksomhet i utlandet for produsenter. Det kan søkes om tilskudd til reise- og oppholdskostnader for én eller flere reiser i forbindelse med nettverksbyggende tiltak og salg av forestillinger. Det kan blant annet søkes støtte til reise innenriks til for eksempel en norsk festival hvor det er internasjonale delegater som man har fått booket møter med.

Danse- og teatersentrum

STIKK.no om støtte – scenekunst

Open contact form