Tilgang til taushetsbelagt post

Virksomheter som mottar post med taushetsbelagt innhold må sikre at tilgangen til slike meldinger begrenses til de som har tjenstlig behov for å se innholdet.


Altinnplattformen er tilrettelagt for at offentlige etater skal kunne sende meldinger med taushetsbelagt informasjon til både virksomheter og privatpersoner. Avsender av meldinger som inneholder taushetsbelagt informasjon må formulere seg så det er mulig for virksomheten å identifisere og sikre seg at man finner riktig mottaker av meldingen.

Gi tilgang til taushetsbelagte tjenester

For å gi tilgang til taushetsbelagte tjenester må personer med rollen "Hovedadministrator" i virksomheten delegere tjenesterettigheter eller nødvendige roller til de som skal ha tilgang til de taushetsbelagte tjenestene. De som har fått tilgang kan igjen bruke valget "Del og gi tilgang" fra meldingen i Innboks og sende meldingen til rette vedkommende i virksomheten.

Open contact form