Ny Hovedadministrator-rolle for virksomheter

Nå kan du slippe ekstraarbeidet med rolledelegering i Altinn. Vi innfører den nye rollen, Hovedadministrator, som kan få ansvaret for administrering av roller og rettigheter for din virksomhet.


Hva inneholder rollen?

Rollen som hovedadministrator gir mulighet til å delegere alle roller og rettigheter for en virksomhet, også roller og rettigheter man ikke har selv. Hovedadministrator kan delegere roller og rettigheter både til andre og til seg selv. Vær oppmerksom på dette gjelder både eksisterende og fremtidige roller for virksomheten.

Hvordan få rollen som hovedadministrator?

Hovedadministrator-rollen kan kun delegeres av daglig leder, styrets leder, bestyrende reder eller innehaver.

Hva inneholder rollen ikke?

Hovedadministrator kan ikke delegere videre sin egen rolle som Hovedadministrator.

Rollen Hovedadministrator er ikke en nøkkelrolle, og kan derfor ikke arve roller og rettigheter som er gitt av andre brukere eller virksomheter.

Open contact form