Selskapets melding over deltakerens formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting (RF-1233) Attachment


About the attachment form

Du har samme frist for å levere RF-1233 som skattemeldingen eller selskapsmeldingen.

Selskapet skal levere en melding per deltaker, inkludert deltaker som har realisert andelen i løpet av inntektsåret (dvs. også deltaker som har realisert med virkning fra 1. januar i inntektsåret).

Selskapet skal levere RF-1233 sammen med selskapsoppmeldingen. Selskapet sender kopi av RF-1233 til deltakeren som skal kontrollere de postene selskapet har fylt ut.

This attachment form can be attached to these forms :

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Open contact form