This information is not yet available in English.

Opplysninger fra selskapene gir Skatteetaten grunnlag til å produsere og sende ut Aksjeoppgaven (RF-1088) til aksjonærene. Oppgaven skal hjelpe aksjonærene til å levere rett selvangivelse.

Start service

About this form

Innleveringsfrist i Altinn er 31. januar 2024.

Du kan sende inn oppgaven så mange ganger du vil. Det vil alltid være den siste innsendte oppgave som vil være den gjeldende oppgaven.

Konsekvenser av å ikke levere

Skatteetaten har besluttet å ilegge selskap som ikke leverer innen fristen en daglig løpende tvangsmulkt frem til oppgaven blir levert. For aksjonærregisteroppgaven kan dere måtte betale tvangsmulkt for inntil 20 dager, med et halvt rettsgebyr per dag. I statsbudsjettet for 2024 er det foreslått at 1 rettsgebyr blir 1 277 kroner. Samlet tvangsmulkt blir maksimalt 12 770 kroner.

 

Alle aksje- og allmennaksjeselskap skal levere Aksjonærregisteroppgaven. Dette gjelder også selskap som er avviklet i 2023.

Boligaksjeselskap skal ikke levere oppgaven. Selskap som er registrert i Verdipapirsentralen (VPS) trenger ikke levere denne oppgaven. Da står VPS for innrapporteringen. Skattefrie institusjoner skal bare levere oppgaven hvis institusjonen har skattepliktig inntekt (se lovhjemmel hos Lovdata). Skatteforvaltningslovens § 7-7

For å fylle ut dette skjemaet trenger du en av Altinn-rollene Ansvarlig revisor, Revisormedarbeider, Regnskapsfører med signeringsrett,  Regnskapsfører uten signeringsrett, Regnskapsmedarbeider, Utfyller/Innsender eller Begrenset signeringsrettighet.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil, gå inn på Skjema og tjenester du har rettigheter til. Om du ikke har disse rollene, må du få noen som har rollene til å delegere dem til deg.

Aksjonærregisteroppgaven består av ett hovedskjema, RF-1086, som inneholder selskapsopplysninger, og ett vedleggsskjema (også kalt underskjema) RF-1086U, som inneholder aksjonæropplysninger. Det skal være ett vedleggsskjema per aksjonær.

Vedleggsskjema finner du som en arkfane. For å legge til et vedleggsskjema, går du inn på fanen ”Oversikt – skjema og vedlegg” og trykker på knappen ”Legg til”. AR-oppgaven forhåndsutfyller aksjonærer som er identifisert fra 2022-innleveringen.

Opplysninger fra selskapene gir Skatteetaten grunnlag til å produsere og sende ut Aksjeoppgaven (RF-1088) til aksjonærene. Oppgaven skal hjelpe aksjonærene til å levere rett skattemelding. Den danner også grunnlag for forhåndsutfylling av skattepliktige beløp i skattemeldingen.

Forhåndsutfylt oppgave

Forhåndsutfylt oppgave legges ut i "innboks" 4. desember 2023.

Forhåndsutfylt oppgave inneholder selskaps- og aksjonæropplysninger lik utgående beholdning for fjoråret. Det finnes ett underskjema per identifisert aksjonær.

Det produseres ikke forhåndsutfylte oppgaver
- når selskapet har unnlatt å sende oppgave tidligere år
- hvis selskapet er stiftet i 2023

For nye/uidentifiserte aksjonærer legges vedleggsskjema (RF-1086U) til etter behov.

Melding til din innboks

Etter innsending av oppgaven i Altinn, legges det fortløpende ut melding om følgende:
- Godkjenningsbekreftelse når oppgaven er godkjent i Aksjonærregisteret, det vil si at oppgaven ikke har feil. Selskapet vet dermed at det blir produsert ”Aksjeoppgaven 2023” til selskapets aksjonærer.
- Feilliste som gir oversikt over de feil som må rettes før oppgaven kan godkjennes i Aksjonærregisteret. Feilene må rettes og oppgaven sendes inn på nytt.

Slettede selskap

Slettede selskap kan også levere oppgaven gjennom Altinn.
Slettede selskap finner du ved å gå til "innboks" og velge "Vis alle aktører" i aktør (ikonet opp til høyre). Huk deretter av i boksen for "Se slettede enheter".

Hjelp og rettledning

 Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven og Eksempler på utfylling av Aksjonærregisteroppgaven

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Open contact form