Certificate of Origin er et opprinnelsesbevis som brukes for varer som har ikke-preferensiell opprinnelse.
Det brukes blant annet i forbindelse med lisens- og veterinærbestemmelser i mottakerlandet.

Start service

About this form

Ved eksport av varer til land Norge/EFTA ikke har frihandelsavtale med.
Når mottaker eller mottakerlandets myndighet krever bevis på varenes opprinnelse.
Brukes gjerne i forbindelse med lisens- og veterinærbestemmelser i mottakerlandet.
Dette er et "ikke-preferensielt opprinnelsesbevis" og det gir derfor ikke
tollfordeler i mottakerlandet.
Brukes av og til ved eksport til land Norge/EFTA har frihandelsavtale med, men dette skal ikke være nødvendig.

Vedlegg:
Du trenger ikke legge ved noen dokumenter.

Mer informasjon om Certificate of Origin finner du her

Alle eksportører og deres representanter kan benytte skjemaet. (transportører/speditører mv.)

Rollekrav: Regnskapsmedarbeider

Trenger du hjelp?

Kontakt: https://www.toll.no/no/om-tolletaten/kontakt-oss/kontaktskjema/

Telefon: 22 86 03 12

Open contact form