Rapporten viser en oversikt over innsendte trekk der det ikke er noen ytelse å trekke i, samt der det ikke har vært foretatt trekk i et gitt antall dager.

To the inbox

About this form

Utsendingsfrekvens: Daglig.

Rapporten inneholder trekkhendelser. Rapporten vil ligge i sitt eget arkiv i Altinn i ett år.

Kreditorer/namsmann som har trekk i NAVsine utbetalinger.

For å lese rapporten trenger du en av disse Altinn-rollene:

  • Ansvarlig revisor
  • Lønn og personalmedarbeider
  • Regnskapsfører lønn
  • Regnskapsfører med signeringsrettighet
  • Regnskapsfører uten signeringsrettighet
  • Revisormedarbeider

Eller enhetsregisterrollen "KEMN Kontaktperson i Adm. enhet - offentlig sektor"

Du kan se hvilke roller du har på siden Profil, roller og rettigheter. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Tjenesten inneholder noe sensitiv informasjon og krever derfor minimum innlogging med sikkerhetsnivå 3. (Sikkerhetsnivå angis med ikon ved siden av innloggingsvalget.)

Skjemaet brukes til å gi informasjon om hendelser som kan påvirke innmeldte trekk.

Type hendelse: Ingen ytelse.

Hvordan lese eller laste ned rapporten:

Rapporten viser:
Namsmannens org.nr., kreditors org.nr., debitors fødselsnummer, debitors navn, kreditors trekk-ID, kreditors KID, kreditors referanse, type hendelse

Rapporten vil du finne som vedlegg til meldingen i din "Mottatt"-boks. Vedleggene vises som:

  1. Rapport i PDF-format som kan åpnes for lesing eller utskrift
  2. CSV-fil som kan lastes ned og overføres til bedriftens lønns- og økonomisystem

Man må åpne/laste ned filene for videre bruk i egen virksomhet.

Kontaktinformasjon

NAV Økonomi stønad
Telefon: 40 00 37 00

Open contact form