About this form

Alle landets apotek, reseptbasert salg.

Register som inneholder opplysninger om all utlevering av legemidler fra apotek. Forskrift om Reseptregister § 1-3: Formålet med Reseptregisteret er å samle inn og behandle data om legemiddelbruk hos mennesker og dyr for å: 1. kartlegge forbruket i landet og belyse endringer over tid, 2. fremme og gi grunnlag for forskning og utredning for å kunne belyse positive og negative effekter av legemiddelbruk, 3. gi myndighetene et statistisk grunnlag for kvalitetssikring av legemiddelbruk og overordnet tilsyn, styring og planlegging, 4. gi legemiddelrekvirenter et grunnlag for internkontroll og kvalitetsforbedring.
Open contact form