Algeskjema for rapportering av skadelige alger.

Start service

About this form

Ukentlig rapportering, senest innen fredag kl. 12.00 i samme uke som prøvene er samlet inn.

Alle næringsaktører som skal rapportere alger selv eller i fellesskap med andre aktører, skal rapportere inn analyseresultat. Konsulentselskap som utfører analyser av algeprøver, kan levere skjemaet på vegne av oppdragsgiver.

Du trenger Altinn rollen Algetestdata, eller rollen Daglig leder for å fylle ut og sende inn skjemaet.

 

Skjemaet skal benyttes til innrapportering av algeanalyser med fokus på algearter og grupper som kan resultere i fiskemortalitet og/eller endret adferd for fisk i merd. Innrapporterte, anonymiserte, data vil benyttes i nasjonal varsling i regi av Havforskningsinstituttet. Næringsaktørene er skjemaeier. Havforskningsinstituttet har tilgang til alle innrapporterte data.

Faglig brukerstøtte

Navn faglig brukerstotte : Lars-Johan Naustvoll
Tlf faglig brukerstotte : 55 23 85 00
Email faglig brukerstotte : larsjn@hi.no

Open contact form