Skjemaet skal benyttes av alle foretak som er pliktige til å sende melding til Finanstilsynet ved inngåelse av avtaler om utkontraktering av virksomhet og IKT-tjenester. Foretak under tilsyn kan være omfattet av meldeplikt ved utkontraktering av virksomhet etter gjeldende sektorregelverk eller konsesjonsvilkår. Finanstilsynet ber om at skjemaet benyttes for meldeplikt etter sektorregelverk og konsesjonsvilkår der dette er relevant i tillegg til finanstilsynsloven § 4 c.

Skjemaet benyttes for å rapportere om utkontrakteringer som er meldepliktige etter gjeldende regelverk.

Kun foretak som er omfattet at regelverket om meldeplikt, og som har konsesjon gitt av Finanstilsynet kan benytte skjemaet.

Dette skjemaet erstatter tidligere skjema KRT 1121 og KRT-1215 Utkontraktering av IKT-kontrakter.

For ytterligere informasjon om utkontraktering se Finanstilsynets nettsider.

Start service

About this form

Skjemaet benyttes for å rapportere om utkontrakteringer som er meldepliktige etter gjeldende regelverk.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/innsender.

For større foretak med flere organisasjonsnummer er det viktig at innsender benytter det organisasjonsnummeret som er tildelt konsesjonen.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil. Om du ikke har disse rollene, må du få noen som har rollene til å delegere dem til deg.

Hvilken dokumentasjon som skal legges ved framgår av skjemaet.

Spørsmål om skjemaet?

Følgende personer kan kontaktes ved spørsmål om utfylling av skjemaet:

Arild Tømmerås,
Tlf.: 22 93 98 54
Epost: art@finanstilsynet.no

Open contact form