Her kan du bestille produkter gratis fra Brønnøysundregistrene, for virksomheter du har roller i. Du har tilgang til firmaattest, registerutskrift, rolleoversikt,  årsregnskap, med flere. Alle produktene er gratis.

Start service

Det er ikke lenger mulig å bestille pantattest i denne tjenesten. I den nye tjenesten for søk i rettsstiftelser på brreg.no finner du nå heftelser og andre rettsstiftelser (tidligere pantattest) på kjøretøy, person og virksomhet. Der kan du også laste ned dokumentasjon på opplysningene.

About this form

Denne tjenesten bruker du for å bestille produkter for virksomheter du har roller i.

Kryss av for det produktet du ønsker å bestille. Under «Bestilte produkter» finner du produktet som en lenke til en PDF-fil fra Brønnøysundregistrene.

Produktet kan skrives ut og arkiveres. Du kan også videresende lenken på e-post til andre mottakere.

Dersom du ønsker å bestille produkter for virksomheter du ikke har roller i, kan du bestille disse fra Brønnøysundregistrenes elektroniske bestillingsløsning.

Daglig leder, styremedlem, innehaver, regnskapsfører og revisor med flere kan benytte tjenesten.

For å få tilgang til denne tjenesten trenger du rollen Regnskapsmedarbeider. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil, Skjema og tjenester du har rettighet til. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

  • Firmaattest
  • Registerutskrift
  • Rolleoversikt - næringsvirksomhet
  • Konsernstruktur
  • Bekreftelse fra Konkursregisteret
  • Årsregnskap

I tillegg viser tjenesten et utvalg av opplysninger registrert i Enhetsregisteret og/eller i Foretaksregisteret.

Do you need assistance?

Please contact The Brønnøysund Register Centre
Telephone + 47 75 00 75 00

Open contact form