This information is not yet available in English.

Gratis tilgang til firmaattest og andre produkter fra Brønnøysundregistrene på ditt selskap.

Start service

About this form

Når du skal bestille firmaattest og andre produkter for din virksomhet.

Kryss av for det produktet du ønsker å bestille. Under «Bestilte produkter» finner du produktet som en lenke til en PDF-fil fra Brønnøysundregistrene.

Produktet kan skrives ut og arkiveres. Du kan også videresende lenken på e-post til andre mottakere.

Firmaattesten inneholder registrerte opplysninger om foretaket i Foretaksregisteret.

Dersom du ønsker å bestille original firmaattest og andre produkter for virksomheter du ikke har noen roller i, kan du bestille disse fra Brønnøysundregistrenes elektroniske bestillingsløsning.

Daglig leder, styremedlem, innehaver, regnskapsfører, revisor med flere kan benytte tjenesten.

For å få tilgang til denne tjenesten trenger du Altinn-rollen Regnskapsmedarbeider.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil, Skjema og tjenester du har rettighet til. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

  • Firmaattest
  • Registerutskrift
  • Rolleoversikt - næringsvirksomhet
  • Konsernstruktur
  • Bekreftelse fra Konkursregisteret
  • Årsregnskap

I tillegg viser tjenesten et utvalg av opplysninger registrert i Enhetsregisteret og/eller Foretaksregisteret.

Do you need assistance?

Please contact The Brønnøysund Register Centre
Telephone + 47 75 00 75 00

Open contact form