Kjøper av virke skal, ved første gangs tømmeromsetning, rapportere volumet og salgsverdien, samt hva som er innbetalt til Skogfond. Fondet er penger som skogeierne plikter å sette av ved alt salg av tømmer og biobrensel. Formålet med ordningen er å sikre finansiering av en bærekraftig forvaltning av skogressursene.

Landbruksdirektoratets personvernerklæring

Start service

About this form

Sendes inn: Periodisk
Månedlig rapportering

For å ha tilgang til tjenesten må du ha rollen Utfyller/ innsender. For å sjekke om du har riktig rolle eller enkeltrettighet for en aktør, kan du se under "Profil | Skjema og tjenester du har rettighet til".

Mangler du disse rollene må du få noen til å gi dem til deg.  Se hjelpesidene våre for veiledning om roller og rettigheter.

Tjenesten krever innlogging med sikkerhetsnivå 3 eller høyere.

Statistikk over avvirkning av skogsvirke. Administrasjon av skogfondsordningen. EUs tømmerforordning.

Trenger du hjelp?

Kontakt Statens landbruksforvaltning dersom du har spørsmål angående skjemaet - tlf: 78 60 60 00.

Open contact form